Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 13 - Dawid, człowiek właściwej perspektywy

Dzień 13 - Dawid, człowiek właściwej perspektywy

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 12 - Dawid, psalmista

Dzień 12 - Dawid, psalmista

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 11 - Dawid, człowiek porannej modlitwy

Dzień 11 - Dawid, człowiek porannej modlitwy

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 10 - Dawid, człowiek wewnętrznego szczęścia

Dzień 10 - Dawid, człowiek wewnętrznego szczęścia

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 9 - Dawid, poznał czułe serce Boga jako ojca

Dzień 9 - Dawid, poznał czułe serce Boga jako ojca

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 8 - Dawid, człowiek odrzucany przez ludzi, który umiał przebaczać

Dzień 8 - Dawid, człowiek odrzucany przez ludzi, który umiał przebaczać

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 7 - Dawid, człowiek,  który pragnie jednej rzeczy

Dzień 7 - Dawid, człowiek, który pragnie jednej rzeczy

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 6 - Dawid  był dobrym  pasterzem,  który  nie krzywdził swoich owiec

Dzień 6 - Dawid był dobrym pasterzem, który nie krzywdził swoich owiec

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 5 - Bóg, najbliższy powiernik Dawida

Dzień 5 - Bóg, najbliższy powiernik Dawida