Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 22 - Dawid,  hojny czciciel

Dzień 22 - Dawid, hojny czciciel

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 21 - Troski, nieodłączna część życia Dawida

Dzień 21 - Troski, nieodłączna część życia Dawida

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 20 - Dawidowa definicja szczęścia

Dzień 20 - Dawidowa definicja szczęścia

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 19 - Dawid wiedział, że Bóg pragnie mieszkać z człowiekiem

Dzień 19 - Dawid wiedział, że Bóg pragnie mieszkać z człowiekiem

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 18 - Dawid wiedział, że  Bóg ceni tych, którzy Go szukają

Dzień 18 - Dawid wiedział, że Bóg ceni tych, którzy Go szukają

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 17 - Dawid ufał nawet w czasie ciemnej nocy

Dzień 17 - Dawid ufał nawet w czasie ciemnej nocy

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 16 - Dawid  wiedział, że Bóg walczy za niego

Dzień 16 - Dawid wiedział, że Bóg walczy za niego

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 15 - Dawid wiedział, że Bóg widzi go zawsze i wszędzie

Dzień 15 - Dawid wiedział, że Bóg widzi go zawsze i wszędzie

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Dzień 14 - Dawid,  gdy odnosił zwycięstwo, wielbił Boga

Dzień 14 - Dawid, gdy odnosił zwycięstwo, wielbił Boga